Rotary Club Tessenderlo heet u welkom

We kunnen heel wat vertellen over Rotary, en verder op deze pagina doen we dat ook. We willen u nu kort zeggen waar we concreet me bezig zijn. Elk jaar sporten, spelen, en ontspannen meer dan 1500 anders validen, een week lang met onze sport en spel container die een week lang aan hun instelling geparkeerd wordt.

We zorgen voor eten, drank en cadeautjes voor de deelnemers aan de G-Sport meeting die elk jaar in Tessenderlo plaatsvindt.

We steunen de Vincentius vereniging in Ham-Tessenderlo en zorgen zo voor Kerst voedsel pakketten voor meer dan 200 gezinnen in onze regio.

We werken ook buiten Tessenderlo.

We maken de wereld mee polio vrij samen met al onze Rotary collega's over de hele wereld.

En dit alles doen we met een hechte vriendengroep, die samen de wereld stap voor stap een beetje beter maken.  Wil je eens komen kijken of meedoen?  Dat kan, neem contact op en kom eens naar een vergadering of event en je bent zo weg van Rotary!WAT IS ROTARY?

Rotary International is een vereniging van mensen. We komen uit het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen en we willen ons bewust inzetten voor de anderen, in een wereldwijde actie van dienstbetoon.

WAAROM LID WORDEN VAN ROTARY?

VRIENDSCHAP 

In een wereld die steeds complexer wordt, biedt Rotary één van de basisbehoeften van een mens: de behoefte van vriendschap en kameraadschap. Het is één van de twee redenen waarom Rotary begon in 1905. 

ONWIKKELING VAN PROFESSIONELE RELATIES 

De tweede reden voor de start van Rotary is de ontwikkeling van professionele relaties. Iedereen heeft nood aan een netwerk. Rotary is een samenvoeging van een heel aantal beroepsverenigingen. Haar leden hebben een zeer uiteenlopende levenswandel. Rotariërs helpen elkaar en helpen samen anderen. 

PERSOONLIJKE GROEI EN ONTWIKKELING 

Het lidmaatschap van Rotary zet iemands groei voort in menselijke relaties en persoonlijke ontwikkeling. 

ONTWIKKELING VAN LEIDERSCHAP 

Rotary is een organisatie van leiders en succesvolle mensen. Dienstbaarheid in functies in Rotary is als een opleiding. Leadership: leren hoe mensen te motiveren, te beïnvloenden en leiding geven aan leiders.

BURGERSCHAP IN EEN GEMEENSCHAP 

Lidmaatschap in Rotary maakt iemand tot een betere burger. De gemiddelde Rotary club bestaat uit de meest actieve burgers van de gemeenschap. 

PERMANENTE OPLEIDING 

Elke 14 dagen is er een programma om iedereen op de hoogte te houden van wat er omgaat in de gemeenschap, in het land en in de wereld. Iedere samenkomst levert een kans om te luisteren naar verschillende sprekers en een verscheidenheid aan tijdloze onderwerpen. 

PLEZIER 

Rotary is plezier, veel plezier. Iedere bijeenkomst maken we plezier. De projecten van de club zijn plezierig. Sociale activiteiten zijn plezierig. Dienstbaarheid is plezierig. 

DE BEKWAAMHEID OM TE SPREKEN IN HET OPENBAAR 

Vele mensen die lid zijn geworden van Rotary, hadden voorheen angst om te spreken in het openbaar. Rotary ontwikkelt het vertrouwen en de bekwaamheid in het spreken in het openbaar en geeft bovendien de mogelijkheid om deze vaardigheden te oefenen en te vervolmaken. 

WERELDBURGERSCHAP 

Iedere Rotariër draagt een pin met de melding "Rotary International". Er zijn weinig plaatsen in de wereld zonder Rotary Club. Iedere Rotariër is welkom - en wordt zelfs aangemoedigd - om op bezoek te gaan van één van de 29.000 clubs in 194 landen en geografische gebieden. Dit betekent dat men onmiddellijk vrienden heeft, niet enkel in de eigen regio, aar ook in de wereld. 

BIJSTAND BIJ REIZEN 

Omdat er overal Rotary clubs zijn, hebben vele Rotariërs die tijdens hun reis in nood verkeerden een geneesheer, een advocaat, een tandarts, advies, enzovoort gevonden dankzij Rotary. 

ONTSPANNING 

Iedere Rotary Club en ieder District heeft feestjes en activiteiten die een afleiding geven in ieders drukke beroepsleven. Rotary houdt conferenties, conventies, assemblies en lezingen die ontspanning geven bovenop informatie, opleiding en dienstbaarheid in functie van Rotary. 

DE ONTWIKKELING VAN SOCIALE VAARDIGHEDEN 

Iedere week en op verschillende evenementen ontwikkelt Rotary de persoonlijkheid van ieder, maar ook sociale vaardigheden en menselijke vaardigheden. Rotary is voor mensen die om mensen geven. 

FAMILIALE PROGRAMMA'S 

Rotary biedt één van de grootste jeugd uitwisselingsprogramma's in de wereld, humaniora en college clubs voor toekomstige Rotariërs, mogelijkheid van betrokkenheid vanechtgenoten, en een heel aantal activiteiten die moeten leiden tot hulp aan de familieleden in groei en ontwikkeling van familiale waarden. 

PROFESSIONELE BEKWAAMHEID 

Van iedere Rotariër wordt verwacht dat hij deelneemt aan de groei en ontwikkeling van zijn of haar beroep, om dienst te verlenen in commitees en om de jeugd te leren over zijn of haar beroep. Rotary helpt van iemand een betere geneesheer, advokaat, leraar enzovoort te maken. 

DE ONTWIKKELING VAN ETHISCHE NORMEN 

Rotariërs passen de 4 vragen test toe die de ethische normen stuurt. Van Rotariërs wordt verwacht dat zij ethisch zijn in het beroeps- en in het privéleven. 

CULTUREEL BEWUSTZIJN 

Over de ganse wereld vindt men vertegenwoordigers van alle godsdiensten, landen, culturen, rassen, geloven, politieke overtuigingen, talen, kleuren, en ethnische identiteiten terug. Het is een trefpunt van de meest prominente mensen met diverse achtergronden. Rotariërs worden bewust van hun culturen en leren te genieten en te werken met mensen van overal. Ze worden betere burgers in hun land door dit proces. 

AANGENAME MENSEN 

Rotariërs zijn vooral aangename mensen - de aangenaamste mensen op deze wereld. Heet zijn belangerijke mensen die de politiek volgen van "it is nice to be important but it is important to be nice". 

GEEN OFFICIËLE RITUELEN 

Rotary heeft geen geheime afspraken, geen geheime politiek, geen officiële geloofsovertuiging, geen geheime vergaderingen of rituelen. Het is een open gemeenschap van mannen en vrouwen die geloven dat zij anderen kunnen helpen. 

DE MOGELIJKHEID OM TE DIENEN 

Rotary is een service club. Zij werken met mensen. Haar product is dienstbaarheid. Rotariërs geven dienst aan de gemeenschap zowel lokaal als internationaal. Dit is misschien de beste reden om Rotariër te worden: de kans om iets voor iemand anders te doen en de voldoening te voelen die komt in de evolutie van iemands leven. Het wordt rijkelijk vergoed. 

"He profits most who serves best."

Richard D. King
Internationaal Voorzitter van Rotary 2001-2002