Was dit een jaar of was het een nachtmerrie?

dinsdag 1 december 2020

Johan Van Empten Voorzitter ROTARY Tessenderlo

Was dit een jaar? Was dit een nachtmerrie?

2020, heeft het de mensheid iets ontnomen? Of zijn we erop vooruit gegaan?

De toekomst zal het uitwijzen.

Er is veel miserie naar boven gekomen. Er zijn tegenstellingen geweest. Ook bij gezagsdragers, politici, wetenschappers was de twijfel groot, de verdeeldheid alomtegenwoordig. Veel verdriet, veel pijn, veel chaos, werkonzekerheid, onmacht. Verweesde ouderen, uitzichtloze jeugd, wanhopige zelfstandige ondernemers, gefrustreerde thuiswerkende ouders. 2020 is een beproeving geweest voor elke bewoner van deze aardkloot.

En toch, pinkt er toch een zwak lichtje aan het einde van de tunnel? Er is ook samenhorigheid geweest, bewustwording op verscheidene vlakken, het besef dat we allen onze verantwoordelijkheid moeten opnemen in deze strijd tegen de gemeenschappelijke vijand.

Steun bieden aan onze medemens. Respect voor onze leefomgeving. Normen en waarden in ere herstellen. Om aan de volgende generaties een leefbare wereld na te laten kunnen we de zaken niet meer op hun beloop laten, ook dat hebben we geleerd.

En, willens nillens, ROTARY moet hier zijn steentje in bijdragen. En dat gebeurt ook.

ROTARY is nog steeds actief aan het timmeren aan een polio-vrije wereld. En deze ervaring zal ook gebruikt worden bij de verspreiding van het COVID-vaccin. Er worden bomen geplant door verscheidene clubs, acties ondernomen voor PARKINSON-onderzoek, alle moeite gedaan om zorgverleners aan de nodige hulpmiddelen te helpen, ook acties worden opgezet om minderbedeelden een mooi én lekker kerstpakket te bezorgen en, last but not least, in de mate van het mogelijke, ook centen verzameld om dit alles mogelijk te maken.

Daarom, alles wijst erop, 2021 zal beter worden ! Het staat als een paal boven water, we geraken er terug bovenop. Iedereen gelooft erin, bewijs hiervan zijn de kerstlichtjes die, toch verscheidene weken eerder dan andere jaren, een nieuw leven aankondigen.

En bij deze dan ook, ook vroeger dan gebruikelijk, wens ik alle leden en hun familie, allen die ons dierbaar zijn, alvast een voorspoedig, gelukkig en bovenal een gezond 2021 !